Myjka ciśnieniowa zasilana silnikiem benzynowym 6,5HP 2200PSI 1

Bison Gasoline Powered Pressure Washers 6.5HP 2200PSI

170B 180B is truly portable and thoughtfully designed you can work with confidence.

112
113
114
1111

Bison Gasoline Powered Pressure Washers 6.5HP 2200PSI Details

As a leading industrial pressure washer manufacturer and factory, BISON is committed to producing high-quality cold water industrial pressure washers. Our BISON petrol powered 6.5HP 2200PSI pressure washer is the first choice for businesses and organizations requiring a powerful and reliable cleaning solution.

BISON 6.5HP 2200PSI Gasoline Powered Pressure Washer uses a 6.5HP gasoline engine that provides 2200PSI pressure and 2.4GPM water flow. This combination of power and performance makes it easy to remove the toughest dirt, grime, and grease from a variety of surfaces.

The BISON Gasoline Powered 6.5HP 2200PSI Pressure Washer is also equipped with several easy-to-use and maintenance features, including an adjustable pressure nozzle, built-in soap reservoir, thermal safety valve and heavy-duty frame, ensuring a long service life.

This high-pressure washer uses gasoline as fuel, which ensures uninterrupted operation and mobility even in places without direct electricity. This feature makes it a versatile and reliable cleaning tool.

The BISON Gasoline Powered 6.5HP 2200PSI Pressure Washer is the first choice for businesses and organizations that require a powerful and reliable cleaning solution. It is backed by leading industry manufacturers and factories and available at competitive prices. If you are a dealer of cold water industrial gasoline pressure washers, we encourage you to contact us today to learn more about this product and how to offer it to your customers.

BISON BS170B/BS180B are industry-leading high-pressure washers that can improve your cleaning results. As a leading industrial pressure washers manufacturer & factory  , we are proud to offer high-quality cold water industrial pressure washers that set new standards in performance and reliability.

The BISON gasoline-powered 6.5HP 2200PSI pressure washer unleashes unprecedented power (6.5HP) and experience the power of 2200PSI, delivering controlled, high-pressure water flow to easily remove dirt, stains and contaminants. This level of pressure ensures efficient and thorough cleaning, making it the first choice among professionals.

Enhance your product range and stand out in the industry with the BISON Gasoline Powered 6.5HP 2200PSI Pressure Washer. Join us as an authorized dealer and start your journey to success. Contact us today and let’s redefine cleaning together!

 
Hc65894a09df44bec8bb3bd1bb569617dZ
H016d95c9e0d84de381da0c90b1bb341eK
H4d34bbcde78b4b1fbc4566dcf15eaf823

product parameter

Model BS170BBS180B
Continuous/Max Bar154/170164/180
Continuous/Max PSI2200/25002400/2600
LPM99
GPM2.42.4
Type168F-1 6.5HP170F 7.0HP
Displacement196cc210cc
RPM34003400
Pump TypeBS-P170 Aluminum PumpBS-P180 Brass Pump
LanceG02G02
Dysza5 nozzles5 nozzles
High Pressure Hose Length8M8M
Inlet Hose2.0M2.0M
Gross Weight32kg33kg
Dimens620*410*465mm620*410*465mm

6.5HP 2200PSI Gasoline Powered Pressure Washers Applications

Gasoline pressure washers are considered powerful and versatile cleaning tools that can be used in a wide range of applications, from cleaning of heavy equipment to driveway and sidewalk cleaning. Its excellent cleaning ability makes it widely used in many industries and fields such as construction, mining, agriculture, transportation, logistics, property management, etc.

Here is a detailed description of common gasoline pressure washers applications :

Heavy Equipment Cleaning: Gasoline pressure washers are ideal for cleaning heavy machinery and equipment in the construction, mining and agricultural sectors. They effectively remove dirt, grease and grime from vehicles, excavators, tractors and more.

Construction cleanup: Gasoline pressure washers can quickly clean construction equipment, tools and surfaces, removing large amounts of gravel, concrete splatter and dirt.

Building Exterior Cleaning: Gasoline pressure washers are used to clean building exteriors, walls, roofs and other exterior surfaces, effectively removing dirt, mold and other contaminants.

Fleet maintenance: Transportation companies and logistics providers use gasoline pressure washers to clean fleets of trucks, buses and other vehicles to remove road grime, grease and oil stains.

Driveway and Sidewalk Cleaning: Homeowners and commercial property managers use gasoline pressure washers to clean driveways, sidewalks, and parking lots to remove oil stains, algae, moss, and dirt buildup.

Graffiti removal: Gasoline pressure washers can effectively remove graffiti from various surfaces, such as walls, fences, public spaces, etc. They can use specialized cleaners to deal with more stubborn graffiti.

Farm Equipment Cleaning: Farm and agricultural operations use pressure washers to clean tractors, harvesters and other equipment, helping to maintain equipment efficiency and extend its life.

Deck and Patio Cleaning: Gasoline pressure washers are used to clean wooden decks, patios and outdoor furniture to remove dirt, grime and weathering.

Warehouse and Industrial Facility Cleaning: Gasoline pressure washers are used to clean floors, walls and equipment in warehouses, factories and manufacturing plants, helping to maintain a safe and hygienic work environment.

Ship Cleaning: Marinas and shipyards use gasoline pressure washers to clean hulls, decks and other ship equipment to remove algae, barnacles and saltwater residue.

Czyszczenie dachów: Gasoline pressure washers are used to remove dirt, moss and algae from roofs, helping to prevent water damage and extend the life of roofing materials.

Sidewalk and Street Cleaning: Municipalities use gasoline pressure washers to clean sidewalks, sidewalks, and streets to help maintain a clean, safe urban environment.

Emergency Cleanup: Gasoline pressure washers are often used in disaster relief and emergency response situations to clean up after floods, storms, and other natural disasters.

These applications demonstrate the versatility and effectiveness of gasoline pressure washers across a variety of industries and sectors, making them an essential tool for many professional and residential cleaning needs.

bison pressure washer applications

H22d00697a524491b8bd28c242bcc15dcf

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O MYJCE CIŚNIENIOWEJ BISON

Najczęściej zadawane pytania dotyczące myjek ciśnieniowych BISON

Aby prawidłowo przechowywać myjkę ciśnieniową, należy najpierw spuścić gaz z silnika i uruchomić go na sucho. Przez pompę należy przepuścić płyn niezamarzający i pozostawić go wewnątrz pompy. Zabezpieczy to pompę przed zamarzaniem, a także ochroni ją wewnętrznie przed korozją spowodowaną przez wodę. Ponadto smaruje i chroni uszczelki przed wysychaniem, dzięki czemu jest gotowa do użycia w każdej chwili. Odłącz wszystkie węże od urządzenia, opróżnij je z płynów i wytrzyj. Przechowuj myjkę ciśnieniową w chłodnym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące wyboru oleju do poszczególnych części myjki ciśnieniowej można znaleźć w instrukcji obsługi. Większość pomp używa oleju 30W bez detergentów.

Istnieje wiele możliwych powodów, dla których myjka ciśnieniowa nie osiąga pełnego ciśnienia. Uszczelki mogą być zużyte, co powoduje, że pompa jest mniej wydajna i ma mniejszą szczelność wokół otworów. Zawór wlotowy wody może być zatkany lub filtr może być zatkany, a do urządzenia może nie docierać wystarczająca ilość wody. W wężu może być załamanie. itp. Skontaktuj się z naszym wyjątkowym zespołem obsługi klienta, jeśli masz inne pytania dotyczące tego, dlaczego Twoja myjka ciśnieniowa nie osiąga pełnego ciśnienia.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia dysz należy zawsze odłączyć rurkę natryskową od pistoletu!
2. Wyczyść dyszę za pomocą małego sztywnego kawałka drutu, takiego jak spinacz do papieru.
3. Przepłukać dyszę do tyłu wodą.
4. Ponownie podłącz przewód do pistoletu
5. Uruchom ponownie myjkę ciśnieniową i naciśnij spust pistoletu natryskowego.
Jeśli dysza jest nadal zatkana lub częściowo zatkana, powtórz czynności opisane w punktach 1-4.

Jeśli poprzednia procedura nie wyczyści dyszy, należy wymienić ją na nową.

Powiązane produkty

Myjka wysokociśnieniowa z silnikiem benzynowym 2900PSI 1

Myjka wysokociśnieniowa z silnikiem benzynowym 2900PSI

Myjka benzynowa 2800PSI 1

Myjka benzynowa 170K/180K 2800PSI

Myjka benzynowa 7HP 2700PSI 1

Myjka benzynowa 7HP 2700PSI

Myjnia benzynowa Max 2600PSI 6,5HP 1

Myjnia benzynowa Max 2600PSI 6,5HP