Myjka wysokociśnieniowa benzynowa 7.0HP 170Bar 1

Myjka wysokociśnieniowa benzynowa 7.0HP 170Bar

170NA 180NA is a powerful petrol pressure washer. The Pressure Washer is powered by a 212cc 4 stroke petrol engine which produces 7hp and 5.6kW of output power.

112
113
114
1111

7.0HP 170Bar Gasoline High Pressure Washer Details

BISON is a china leading high-pressure cleaning machine manufacturer with many years of industry experience. As a preeminent manufacturer and manufacturer of industrial pressure washers, we are committed to providing you with high-performance solutions for your heavy-duty cleaning needs.

BS170NA/BS180NA is a powerful 7.0HP, 170Bar gasoline high-pressure cleaning machine. This pressure washer is ideal for heavy-duty industrial cleaning applications, from construction sites to industrial facilities, tackling the toughest dirt and grease. The machine is equipped with a powerful 7.0HP engine, which provides enough power to ensure deep and efficient cleaning. The water flow rate can reach 2.4 gallons per minute and the pressure can reach 170 Bar. In addition, the machine is fueled by gasoline, has high mobility and can operate continuously, so it is very suitable for situations where power supply is insufficient. The powerful, high-performance machine removes even the most stubborn dirt and grease with ease.

The BS170NA/BS180NA are also equipped with a variety of easy-to-use and maintenance features, including: adjustable pressure nozzles for different cleaning tasks; built-in soap trough for easy addition of detergent; thermal safety valve to prevent engine overheating; heavy-duty frame , durable.

Why choose BISON?

BISON is a high-pressure washer manufacturer and manufacturer with more than 20 years of experience and is highly respected in the industry. We offer a wide range of high-quality pressure washers to meet the needs of different industries. At the same time, we are equipped with a strong warranty and customer support team dedicated to providing our customers with considerate service. If you are a dealer of cold water industrial pressure washers, be sure to contact us to learn more about the BS170NA/BS180NA and other high-quality products. We provide competitive prices and discounts to dealers, and believe that our products can help you expand your biznes mycia ciśnieniowego and create more business value.

U184789626b70473a98cafaa9657daa335
H260f4684881b48eeabf4fbe0ac45f47dZ
H265820f354a54f38b8c13aaff7a0b4b3T

Ha33027d548df44609d45617675a1274fuHbaf7888d6f8c4f56b52ddcd0ce116bf7z

Model BS170NABS180NA
Continuous/Max Bar154/170164/180
Continuous/Max PSI2200/25002400/2600
LPM99
GPM2.42.4
Type168F-1 6.5HP170F 7.0HP
Displacement196cc210cc
RPM34003400
Pump TypeBS-P170 Aluminum PumpBS-P180 Brass Pump
LanceG02G02
Dysza5 nozzles5 nozzles
High Pressure Hose Length8M8M
Inlet Hose2.0M2.0M
Gross Weight32.5kg33.5kg
Dimens530*530*535mm530*530*535mm

7.0HP 170Bar Gasoline High Pressure Washer Applications

Gasoline pressure washers are considered powerful and versatile cleaning tools that can be used in a wide range of applications, from cleaning of heavy equipment to driveway and sidewalk cleaning. Its excellent cleaning ability makes it widely used in many industries and fields such as construction, mining, agriculture, transportation, logistics, property management, etc.

Here is a detailed description of common gasoline pressure washers applications :

Heavy Equipment Cleaning: Gasoline pressure washers are ideal for cleaning heavy machinery and equipment in the construction, mining and agricultural sectors. They effectively remove dirt, grease and grime from vehicles, excavators, tractors and more.

Construction cleanup: Gasoline pressure washers can quickly clean construction equipment, tools and surfaces, removing large amounts of gravel, concrete splatter and dirt.

Building Exterior Cleaning: Gasoline pressure washers are used to clean building exteriors, walls, roofs and other exterior surfaces, effectively removing dirt, mold and other contaminants.

Fleet maintenance: Transportation companies and logistics providers use gasoline pressure washers to clean fleets of trucks, buses and other vehicles to remove road grime, grease and oil stains.

Driveway and Sidewalk Cleaning: Homeowners and commercial property managers use gasoline pressure washers to clean driveways, sidewalks, and parking lots to remove oil stains, algae, moss, and dirt buildup.

Graffiti removal: Gasoline pressure washers can effectively remove graffiti from various surfaces, such as walls, fences, public spaces, etc. They can use specialized cleaners to deal with more stubborn graffiti.

Farm Equipment Cleaning: Farm and agricultural operations use pressure washers to clean tractors, harvesters and other equipment, helping to maintain equipment efficiency and extend its life.

Deck and Patio Cleaning: Gasoline pressure washers are used to clean wooden decks, patios and outdoor furniture to remove dirt, grime and weathering.

Warehouse and Industrial Facility Cleaning: Gasoline pressure washers are used to clean floors, walls and equipment in warehouses, factories and manufacturing plants, helping to maintain a safe and hygienic work environment.

Ship Cleaning: Marinas and shipyards use gasoline pressure washers to clean hulls, decks and other ship equipment to remove algae, barnacles and saltwater residue.

Czyszczenie dachów: Gasoline pressure washers are used to remove dirt, moss and algae from roofs, helping to prevent water damage and extend the life of roofing materials.

Sidewalk and Street Cleaning: Municipalities use gasoline pressure washers to clean sidewalks, sidewalks, and streets to help maintain a clean, safe urban environment.

Emergency Cleanup: Gasoline pressure washers are often used in disaster relief and emergency response situations to clean up after floods, storms, and other natural disasters.

These applications demonstrate the versatility and effectiveness of gasoline pressure washers across a variety of industries and sectors, making them an essential tool for many professional and residential cleaning needs.

U810a9d714b3045378e1e20ffefcc2745o

H83b490d52e9d4f42acf1a90dfdfd6f28s

H22d00697a524491b8bd28c242bcc15dcf

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O MYJCE CIŚNIENIOWEJ BISON

Najczęściej zadawane pytania dotyczące myjek ciśnieniowych BISON

Aby prawidłowo przechowywać myjkę ciśnieniową, należy najpierw spuścić gaz z silnika i uruchomić go na sucho. Przez pompę należy przepuścić płyn niezamarzający i pozostawić go wewnątrz pompy. Zabezpieczy to pompę przed zamarzaniem, a także ochroni ją wewnętrznie przed korozją spowodowaną przez wodę. Ponadto smaruje i chroni uszczelki przed wysychaniem, dzięki czemu jest gotowa do użycia w każdej chwili. Odłącz wszystkie węże od urządzenia, opróżnij je z płynów i wytrzyj. Przechowuj myjkę ciśnieniową w chłodnym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące wyboru oleju do poszczególnych części myjki ciśnieniowej można znaleźć w instrukcji obsługi. Większość pomp używa oleju 30W bez detergentów.

Istnieje wiele możliwych powodów, dla których myjka ciśnieniowa nie osiąga pełnego ciśnienia. Uszczelki mogą być zużyte, co powoduje, że pompa jest mniej wydajna i ma mniejszą szczelność wokół otworów. Zawór wlotowy wody może być zatkany lub filtr może być zatkany, a do urządzenia może nie docierać wystarczająca ilość wody. W wężu może być załamanie. itp. Skontaktuj się z naszym wyjątkowym zespołem obsługi klienta, jeśli masz inne pytania dotyczące tego, dlaczego Twoja myjka ciśnieniowa nie osiąga pełnego ciśnienia.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia dysz należy zawsze odłączyć rurkę natryskową od pistoletu!
2. Wyczyść dyszę za pomocą małego sztywnego kawałka drutu, takiego jak spinacz do papieru.
3. Przepłukać dyszę do tyłu wodą.
4. Ponownie podłącz przewód do pistoletu
5. Uruchom ponownie myjkę ciśnieniową i naciśnij spust pistoletu natryskowego.
Jeśli dysza jest nadal zatkana lub częściowo zatkana, powtórz czynności opisane w punktach 1-4.

Jeśli poprzednia procedura nie wyczyści dyszy, należy wymienić ją na nową.

Powiązane produkty

Myjka wysokociśnieniowa z silnikiem benzynowym 2900PSI 1

Myjka wysokociśnieniowa z silnikiem benzynowym 2900PSI

Myjka benzynowa 2800PSI 1

Myjka benzynowa 170K/180K 2800PSI

Myjka ciśnieniowa zasilana silnikiem benzynowym 6,5HP 2200PSI 1

Myjka ciśnieniowa z silnikiem benzynowym o mocy 6,5 KM i ciśnieniu 2200PSI

Myjnia benzynowa Max 2600PSI 6,5HP 1

Myjnia benzynowa Max 2600PSI 6,5HP