diesel sewer jetter

Elektryczna myjka ciśnieniowa do kanalizacji

112
113
114
1111

Electric Pressure Washer Sewer Jetter Details

Over time, sewer and drain lines can become clogged with debris and debris. Grease, feces, hair, and other residue can accumulate on the inside surfaces of pipes, causing slow water flow or even complete blockages. The traditional method is to run a long flexible cable through the clogged pipe to clear the buildup. However, now there is a faster and more effective solution!

A pressure washer sewer jetter can clean your drains faster and more efficiently than a traditional cable snake! Water jet is the process of using pressurized water to clear clogged drains. Pressure cleaning experts will use special sewer jetter machines to push high-pressure water into your pipes. This process deep cleans the inside of your pipes by clearing them of accumulated residue and clogs. If there is fat deposits in the pipes, heated hot water is often used to dissolve the residues, and the additional effect of solving the drainage blockage is more significant. The BISON Electric Pressure Washer Sewer Jetter is an efficient cleaning tool that can be used on both large and small cleaning projects. Its high-pressure water flow effectively removes dirt and mold that a regular garden hose cannot. If you’re looking for a power washer that’s powerful, quiet, and lasts longer, BISON recommends choosing one with an induction motor.

When it comes to indoor cleaning, the BS-EST150 Electric Pressure Sewer Ejector is an essential tool because it is quiet, small, yet delivers powerful power. If you need a smart cleaning solution, BISON’s electric washing machine will be your first choice.

The device is powered by a single phase 2.2KW 220V 50Hz power supply and has a rated pressure of 90 bar and a maximum pressure of 100 bar, making it ideal for handling heavy-duty cleaning tasks. The efficient water flow of 12.6 liters per minute cleans even the toughest dirt and grime.

This electric washer pump model number BS-PE180 is designed to provide consistent and reliable performance for both residential and commercial cleaning tasks. It spins at 2800 RPM for fast and efficient cleaning, ensuring you get the job done quickly.

The washer comes with four different dysze do myjek ciśnieniowych (0°, 15°, 25° and 40°) that easily attach to the end of the hose. This allows you to switch between different spray modes and angles to suit the specific cleaning task at hand. The hose of the cleaning machine is H03 and is 10 meters long. It can clean a large area without moving the cleaning machine.

Swer jetting is more effective than traditional methods and reduces the chance of re-clogging. This method not only cleans sewers, but also septic tanks, pipes, garbage disposals, and more. In short, hydrojet technology is a very effective way to solve the problem of clogged drainage pipes. It can keep the drainage pipes clean and smooth while extending the service life of the pipes. If you need to solve the problem of pipe blockage, welcome to consult us, BISON will provide the best solution according to your needs.

BISON factory details BISON quality control BISON Certifications

Electric Pressure Washer Sewer Jetter Applications

Urządzenie do czyszczenia kanalizacji

The electric pressure washer sewer jetter, a high-pressure cleaner, is a versatile cleaning and maintenance tool with a wide range of applications, suitable for municipal and urban maintenance, industrial facilities, construction sites, commercial properties, residential properties, agricultural environments, vehicle maintenance, graffiti removal, gutters Various areas including cleaning, surface preparation, concrete and pavement cleaning, driveway and walkway cleaning, boat and marine cleaning, roof cleaning and pool and patio maintenance.

  • Municipal and urban maintenance, the high-pressure washer Sewer Jetter can clean and maintain municipal sewers, storm drains and other public infrastructure to ensure the hygiene and tidiness of the public environment.
  • Industrial facilities, the Sewer Jetter pressure washer can effectively remove accumulated debris, grease and other contaminants from industrial pipes and drains, providing a good cleaning and maintenance environment for industrial facilities.
  • Gutter cleaning, the Sewer Jetter pressure washer effectively removes leaves, dirt and debris from gutters and downspouts, keeping your drainage system clear and clean.
  • Surface preparation, the pressure washer Sewer Jetter can be used before painting or sealing surfaces to ensure proper adhesion and improve surface cleaning and painting results.
  • Concrete and pavement cleaning, the pressure washer Sewer Jetter effectively removes dirt, grime and stains from concrete surfaces, keeping the concrete and pavement clean and beautiful.
  • Driveway and walkway cleaning, the Sewer Jetter pressure washer keeps outdoor pathways clean and safe, providing a clean and comfortable environment for both public and private areas.
  • ship and marine cleaning, the high-pressure cleaner Sewer Jetter is ideally suited for cleaning ships, docks and other marine equipment, keeping ships and marine infrastructure clean and well-operated.
  • Roof cleaning, the Sewer Jetter pressure washer can be used to remove moss, algae and dirt from your roof, increasing the lifespan and appearance of your roofing material.
  • Pool and patio maintenance, the Sewer Jetter pressure washer effectively cleans pool decks, patios and outdoor leisure areas, keeping pools and outdoor leisure areas clean and comfortable.
 

As a pressure washers producent , BISON know the many cleaning and maintenance uses of the Sewer Jetter pressure washer, as well as the quality and reliability of its products. BISON has a professional team and high-quality after-sales service to help you better maintain and manage your equipment. CONTACT BISON NOW.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O MYJCE CIŚNIENIOWEJ BISON

Najczęściej zadawane pytania dotyczące myjek ciśnieniowych BISON

Aby prawidłowo przechowywać myjkę ciśnieniową, należy najpierw spuścić gaz z silnika i uruchomić go na sucho. Przez pompę należy przepuścić płyn niezamarzający i pozostawić go wewnątrz pompy. Zabezpieczy to pompę przed zamarzaniem, a także ochroni ją wewnętrznie przed korozją spowodowaną przez wodę. Ponadto smaruje i chroni uszczelki przed wysychaniem, dzięki czemu jest gotowa do użycia w każdej chwili. Odłącz wszystkie węże od urządzenia, opróżnij je z płynów i wytrzyj. Przechowuj myjkę ciśnieniową w chłodnym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące wyboru oleju do poszczególnych części myjki ciśnieniowej można znaleźć w instrukcji obsługi. Większość pomp używa oleju 30W bez detergentów.

Istnieje wiele możliwych powodów, dla których myjka ciśnieniowa nie osiąga pełnego ciśnienia. Uszczelki mogą być zużyte, co powoduje, że pompa jest mniej wydajna i ma mniejszą szczelność wokół otworów. Zawór wlotowy wody może być zatkany lub filtr może być zatkany, a do urządzenia może nie docierać wystarczająca ilość wody. W wężu może być załamanie. itp. Skontaktuj się z naszym wyjątkowym zespołem obsługi klienta, jeśli masz inne pytania dotyczące tego, dlaczego Twoja myjka ciśnieniowa nie osiąga pełnego ciśnienia.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia dysz należy zawsze odłączyć rurkę natryskową od pistoletu!
2. Wyczyść dyszę za pomocą małego sztywnego kawałka drutu, takiego jak spinacz do papieru.
3. Przepłukać dyszę do tyłu wodą.
4. Ponownie podłącz przewód do pistoletu
5. Uruchom ponownie myjkę ciśnieniową i naciśnij spust pistoletu natryskowego.
Jeśli dysza jest nadal zatkana lub częściowo zatkana, powtórz czynności opisane w punktach 1-4.

Jeśli poprzednia procedura nie wyczyści dyszy, należy wymienić ją na nową.